1. Rekisterinpitäjä

Valon Koulu, yhteisöorganisaatio

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Merja Aalto, maalto@motivox.fi, 050-3409800

 1. Rekisterin nimi

Valon Koulu, yhteystiedot

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää kilpailuun osallistumiseen, arvontaan, voittajille ilmoittamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin, mukaanlukien kyselyt ja mielipidetutkimukset sekä haastattelulomakkeiden ja tiedotteiden lähettämiseksi mm. koulutuksiin hakeutuville.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia perustietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • osallistumiset kilpailuihin
 • asiakastiedot, kuten tehdyt tilaukset ja maksutiedot
 • vastaukset kyselyihin ja tutkimuksiin
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan, kyselyistä tai asiakaspalvelutapahtumista.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien ulkopuolelle lukuun ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain sivuston ylläpitoon tai kehittämiseen osallistuvalla henkilöllä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

 1. Tietojen säilyttäminen

Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti siihen saakka, kun rekisterin käyttötarkoituksen mukainen tarve on olemassa tai henkilö pyytää itse tietojen poistamista.

 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on Henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sivuston rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti sivuston rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.