Hoidot

Valon kosketus -hoito perustuu toisen ihmisen avoimeen kohtaamiseen, hänen elämänsä ja itseytensä kunnioittamiseen, lämpimään myötäelämiseen ja rinnalla kulkemiseen. Hyväksynnän ja arvostuksen ilmapiirissä hoidettava kokee tulevansa nähdyksi omana itsenään, uskaltaa antautua rentoutuneeseen tilaan, jossa mitkä tahansa kipeät tunteet saavat tulla esiin. Valon läsnäolossa syntyy turvallisuuden ilmapiiri ja ihminen voi antautua eheytymään ilman manipulointia ja ilman suorittamista.

Valon kosketus -hoito kestää tunnista kahteen tuntiin. Hoidot perustuvat Pyhään Valoon, joka on korkeavärähteistä. Se koskettaa syvälle ihmisen sisimpään, niin että sen vaikutuksesta vanha ja raskas energia ja energiarakenteet alkavat purkautua kehosta pois vapauttaen mieltä kirkkauteen. Sitä mukaa kun vanha energia poistuu, alkaa ytimestä käsin rakentua uusia valorakenteita, jotka tekevät olosta kokonaisen ja kevyen ja myös kehossa tapahtuu paranemista.  Hoidettavaa autetaan tiedostamaan ja tunnistamaan omassa kehossaan olevia tuntemuksia ja aistimuksia ja vapautumaan kivuista, stressistä ja jännityksistä kevyen kosketuksen ja valovirtojen avulla. Valon läsnäolon ansiosta ihminen tuntee sisäistä turvaa ja hyvää oloa, jolloin mahdollistuu tunneperäisten tukoksien vapautuminen kehosta.

Valo, jota hoitaja välittää olemuksensa kautta vahvistaa hoidettavan energiarakenteita, kohottaa ja avaa chakrojen toimintaa ja sydäntietoisuutta.

Hoito vapauttaa usein peloista ja jännityksistä ja ihminen voi kokea mielentilansa ja asenteidensa muuttuneen. Hoitojen jälkeen monet kivut hellittävät, unen laatu paranee ja ihmissuhteissa tapahtuu myönteisiä muutoksia.

Myös lapset hyötyvät Valon Kosketus -hoidoista. He tulevat mielellään hoitoon. Monilta lapsilta ovat pelot ja painajaisunet loppuneet ja vastustuskyky parantunut, joka näkyy tulehduskierteiden vähentymisenä ja loppumisena. Valo vahvistaa lasten eetterikehoa ja rauhoittaa heitä.

 

Hoitojen aikaansaama muutosprosessi

Transformaatiohoidon seurauksena aurassa näkyy monenlaisia muutoksia: vanhat ja raskaat rakenteet ovat hävinneet ja värit kirkastuneet. Suuri muutos näkyy sydänalueen avautumisena ja kristallimaisen valon virtauksena läpi koko aurakentän. Sen seurauksena valo pääsee virtaamaan fyysisen kehon solutasolle ja näin koko fyysinen olemus kevenee.

Transformaatio tarkoittaa muutosta, kirkastumista ja avautumista ihmisen tietoisuudessa ja energiarakenteissa. Transformaation edetessä aivoissakin tapahtuu integroitumista – vasen ja oikea aivolohko ja aivojen eri tasot toimivat paremmin yhteen, samoin ihmisen intuitio ja aistiherkkyys paranee ja myötäelämisen kyky kehittyy. Yhteys kehon eri osiin ja kehon tiedostamiseen herkistyy. Transformaation kautta ihmisen tietoisuuden painopiste siirtyy ulkoisesta sisäiseen, jolloin opitaan aistimaan materiaalisen maailman taustalla ja sisällä olevaa henkistä valomaailmaa, sen energioita ja ymmärtämään siihen liittyvää informaatiota. Transformaatio on kirkastumisprosessi, jossa energiataso kohoaa, ihmisen ego antautuu sielutietoisuudelle ja Itselle. Ihmisestä tulee prosessin edetessä valotyöntekijä, joka tuntee onnellisuutta ja iloa palvellessaan kokonaisuutta ja tehdessään asioita, jotka lisäävät hyvän kehitystä maailmassa. Prosessin aikana nousee aluksi esille monenlaisia vaivoja, jotka johtuvat alitajunnan puhdistumisesta ja monien vaivojen paranemisesta valon lisääntyessä olemuksessa. Vähitellen ihminen keventyy, solut uudistuvat ja elämä virtaa vapaasti. Palaute ihmisiltä transformaatiohoidon edetessä on usein sellainen, että monet hoidettavan tuttavapiirissä ihmettelevät sitä muutosta, joka näkyy henkilössä uudenlaisena säteilynä, nuortumisena ja onnellisuutena.